top of page
Business Conference
Cohen&Shemesh LOGO.png

ליטיגציה מסחרית וחדלות פירעון

תחומי עיסוק

כהן שמש משרד עו״ד

משרדנו קיים למעלה מ- 15 שנים, אנו מספקים שירותי גבייה למספר רב של חברות לרבות ציבוריות ופרטיות.

למשרד קיימת היכולת ליתן ללקוח מענה מהיר לנקיטת הליכים כנגד החייבים, המשרד מטפל בתיקי חוב בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.

למשרד המומחיות והיכולת, במקרים המתאימים, בנקיטת הליכים מיידים כנגד החייבים בתיקים, לרבות הגשת בקשות לעיקולים טרם מתן אזהרה בתיקי הוצאה לפועל ובתיקי מימוש משכון ו/או הגשת בקשות לעיקולים זמניים בבית המשפט בד בבד עם פתיחת התיקים. 

 

משרדנו יעשה ככל שיידרש לעמוד בייעדי הגבייה שיציב הלקוח.

תחומי עיסוק

תחומי עיסוק

Judge's Table

חדלות פרעון

והוצאה לפועל

Artboard 2 copy.png

משרדנו קיים למעלה מ- 15 שנים, אנו מספקים שירותי גבייה למספר רב של חברות לרבות ציבוריות ופרטיות. למשרד קיימת היכולת ליתן ללקוח מענה מהיר לנקיטת הליכים כנגד החייבים, המשרד מטפל בתיקי חוב בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.

Organizing Data

ליטיגציה

תאגידית

Artboard 3 copy.png

משרדנו קיים למעלה מ- 15 שנים, אנו מספקים שירותי גבייה למספר רב של חברות לרבות ציבוריות ופרטיות. למשרד קיימת היכולת ליתן ללקוח מענה מהיר לנקיטת הליכים כנגד החייבים, המשרד מטפל בתיקי חוב בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.

Reviewing%20the%20Laws_edited.jpg

משפט מסחרי

ודיני חברות

Artboard 1 copy.png

משרדנו קיים למעלה מ- 15 שנים, אנו מספקים שירותי גבייה למספר רב של חברות לרבות ציבוריות ופרטיות. למשרד קיימת היכולת ליתן ללקוח מענה מהיר לנקיטת הליכים כנגד החייבים, המשרד מטפל בתיקי חוב בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.

Contact
bottom of page