Business Conference

ליטיגציה מסחרית וחדלות פירעון

כהן שמש משרד עו״ד

משרדנו קיים למעלה מ- 15 שנים, אנו מספקים שירותי גבייה למספר רב של חברות לרבות ציבוריות ופרטיות.

למשרד קיימת היכולת ליתן ללקוח מענה מהיר לנקיטת הליכים כנגד החייבים, המשרד מטפל בתיקי חוב בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.

למשרד המומחיות והיכולת, במקרים המתאימים, בנקיטת הליכים מיידים כנגד החייבים בתיקים, לרבות הגשת בקשות לעיקולים טרם מתן אזהרה בתיקי הוצאה לפועל ובתיקי מימוש משכון ו/או הגשת בקשות לעיקולים זמניים בבית המשפט בד בבד עם פתיחת התיקים. 

 

משרדנו יעשה ככל שיידרש לעמוד בייעדי הגבייה שיציב הלקוח.

 

תחומי עיסוק

Judge's Table

חדלות פרעון

והוצאה לפועל

משרדנו קיים למעלה מ- 15 שנים, אנו מספקים שירותי גבייה למספר רב של חברות לרבות ציבוריות ופרטיות. למשרד קיימת היכולת ליתן ללקוח מענה מהיר לנקיטת הליכים כנגד החייבים, המשרד מטפל בתיקי חוב בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.

Organizing Data

ליטיגציה

תאגידית

משרדנו קיים למעלה מ- 15 שנים, אנו מספקים שירותי גבייה למספר רב של חברות לרבות ציבוריות ופרטיות. למשרד קיימת היכולת ליתן ללקוח מענה מהיר לנקיטת הליכים כנגד החייבים, המשרד מטפל בתיקי חוב בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.

Reviewing%20the%20Laws_edited.jpg

משפט מסחרי

ודיני חברות

משרדנו קיים למעלה מ- 15 שנים, אנו מספקים שירותי גבייה למספר רב של חברות לרבות ציבוריות ופרטיות. למשרד קיימת היכולת ליתן ללקוח מענה מהיר לנקיטת הליכים כנגד החייבים, המשרד מטפל בתיקי חוב בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.

 

יצירת קשר

כהן שמש, משרד עו"ד לוגו

כהן שמש, משרד עו"ד 

רח' מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4

קומה 34, בני ברק 5126112

טל: 6005666 (03)

פקס: 6005294 (03)

דוא״ל: office@law-cs.co.il

  • Facebook

© 2020 By Cohen & Shemesh | Law Office. Design by WIXER